اکباتانِ مَن

تعلیم خصوصی خوانندگی آنیسا

شهرک اکباتان

  • 09027358461
  • تماس بگیرید
  • تعلیم خصوصی خوانندگی آنیسا | اکباتان من
مبانی صداسازی
تنفس صحیح و مدیریت نفس
تقویت و اصلاح بیان
تولید صدای صحیح
چالاکی صدا
تربیت و افزایش گستره های زیر و بم صدا
رزنانس و درخشش صدا
پشتیبانی صدا
صدا سازی و پرورش بیان
تمرین آواز با تمرکز بر قطعات
کنترل داینامیک