اکباتانِ مَن

رستوران های شهرک اکباتان

 • دیزی سرای گل گندم

  44656162

  خیابان عظیمی

 • کیترینگ آینه

  44668497

  فاز یک، سوپر 11

 • رستوران والا

  44634142

  فاز دو، مجتمع پاسارگاد

 • چلوکبابی اکبری

  44664589

  فاز یک، سوپر 11

 • کباب سنتی بناب کاج

  44662712

  مجتمع تجاری فاز 3

 • کبابی تک بناب

  44665912

  فاز سه

 • تهیه غذای تاتلی

  44659704

  فاز یک، سوپر 9

 • کباب چی

  44674100

  بلوار اصلی، ساختمان پویا

 • سفره خانه حیدر بابا

  44659417

  فاز یک، سوپر 5

 • رستوران هوما

  44695071

  بلوار اصلی

 • تهیه غذای آشپزباشی

  44690417

  فاز یک، سوپر 9

 • کباب خانه صبا

  44647855

  فاز یک، سوپر 11

 • مستر دیزی

  44645991

  بلوار اصلی

 • کبابی نیک

  44673081

  بلوار اصلی

 • کبابی گل گندم

  44690955

  بیمه چهارم

 • تهیه غذای میهمان

  44674904

  فاز یک، سوپر 2

 • قاشق طلایی

  44697926

  خیابان عظیمی

 • تهیه غذای زعفران

  44699757

  فاز دو، مجتمع پاسارگاد

 • رستوران الی هو

  44633740

  فاز یک، سوپر 9

 • کباب سرای دهقان

  44653745

  فاز دو

 • سفره خانه حیدر بابا

  44659417

  فاز یک، سوپر 5

 • دیزی سرای دایی

  44633463

  خیابان عظیمی

 • رستوران اونیک

  44668312

  فاز دو، گلهای شمالی

 • رستوران ارکیده طلایی

  44640098

  فاز دو، گلهای شمالی

 • رستوران نارنج اکباتان

  44634780

  بلوار اصلی، ساختمان آریو

 • رستوران روز به روز

  44695375

  خیابان عظیمی

 • چلوکبابی اکبری

  44664589

  فاز یک، سوپر 9