اکباتانِ مَن

فست فود های شهرک اکباتان

 • پیتزا شهرک

  44633960

  بلوار اصلی

 • سوپر استار اکباتان

  44670680

  فاز دو، گلهای شمالی

 • پیتزا ارس

  44672145

  فاز یک، سوپر 8

 • آریو (کی اف سی)

  44653535

  خیابان ریاحی

 • فست فود دیاکو

  44633343

  فاز یک، سوپر 5

 • فست فود تکین

  44698735

  خیابان عظیمی

 • پیتزا پادلا

  44633907

  فاز دو، بازارچه کوثر

 • فست فود لعل

  44697839

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • هایدا اکباتان

  44660611

  فاز سه

 • بریانکده یه دوی

  44674008

  بلوار اصلی

 • پیتزا کاتی

  44660468

  فاز یک، سوپر 7

 • فست فود شاپرک

  44694008

  بلوار اصلی

 • پیتزا آراز

  44660033

  فاز یک، سوپر 11

 • فست فود سالینو

  44699686

  خیابان عظیمی

 • پیتزا شامک

  44666061

  فاز یک، سوپر 9

 • پیزاریا

  44662333

  فاز یک، سوپر 3

 • فست فود لیونا

  44695939

  فاز یک

 • دومینوز پیتزا

  44697080

  فاز یک، سوپر 10

 • پیتزا آنی

  44667602

  فاز دو، گلهای شمالی

 • لقمه پیچ اکباتان

  44660103

  فاز یک، سوپر 7

 • پیتزا سیب

  44664647

  فاز یک، سوپر 2

 • آقا بزرگ

  44650406

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • برگریچ

  44674336

  بیمه چهارم، کوچه رستم

 • فلافل آبادان

  44671426

  فاز یک، سوپر 11