اکباتانِ مَن

آرایشگاه های مردانه اکباتان

 • آرایشگاه جی کات

  44670998

  فاز دو، گلهای شمالی

 • آرایشگاه ایده آل

  44663308

  فاز دو، گلهای شمالی

 • آرایشگاه اهورا

  44632075

  فاز دو

 • پیرایش Famous

  09198303476

  فاز یک، سوپر 3

 • آرایشگاه حسین

  44664962

  فاز دو، گلهای شمالی

 • آرایشگاه چلسی

  44672900

  فاز دو، بازارچه پاسارگاد

 • آرایشگاه کاسپین

  44647048

  فاز یک، سوپر 9

 • آرایشگاه کاسپین

  44647048

  فاز یک، سوپر ۹

 • آرایشگاه سبز

  44641984

  فاز دو، گلهای شمالی

 • آرایشگاه حامد

  44658844

  فاز دو، گلهای شمالی

 • آرایشگاه داوود

  44646223

  فاز دو، مجتمع پاسارگاد

 • آرایشگاه فواد

  09212827147

  فاز یک، سوپر ۱۰

 • آرایشگاه اکسیژن

  44643422

  فاز دو، بلوک 15

 • آرایشگاه دیوید

  09125046338

  فاز دو، بازارچه پاسارگاد

 • سالن پیرایش آرش

  44633715

  فاز دو، گلها

 • آرایشگاه هیرلند

  44666303

  فاز دو، گلهای شمالی

 • آرایشگاه داماد

  44631841

  فاز یک، سوپر 8

 • آرایشگاه شایان

  44644031

  فاز یک، سوپر 10

 • آرایشگاه پامچال

  44648624

  فاز دو، گلهای شمالی

 • آرایشگاه کنت

  44673345

  فاز دو، مجتمع پاسارگاد

 • آرایشگاه ایران زمین

  44663180

  فاز یک، سوپر 6

 • آرایشگاه محمد

  09123950858

  فاز یک، سوپر ۷

 • آرایشگاه اف من

  44640029

  فاز یک، سوپر 11

 • آرایشگاه معراج

  44661737

  فاز دو، بازارچه کوثر

 • آرایشگاه نایس

  44662531

  فاز سه

 • آرایشگاه محمود

  44674980

  فاز دو، بازارچه کوثر

 • آرایشگاه برنا

  44666023

  فاز یک، سوپر 9

 • آرایشگاه سیتو

  44663623

  فاز یک، سوپر 9

 • آرایشگاه اکسیر

  44667418

  فاز دو، گلهای جنوبی