اکباتانِ مَن

آرایشگاه های زنانه اکباتان

 • اپیلاسیون باران

  44695273

  فاز 2، بلوک 19

 • سالن زیبایی همه گل

  44690393

  بلوار اصلی، ساختمان پویا

 • آرایشگاه سودا

  44675078

  فاز دو، بلوک 9

 • سالن زیبایی آنا

  44695732

  فاز سه، D1

 • آرایشگاه ساناز

  فاز دو، بلوک 2

  44651557

 • آرایشگاه پریا

  44696436

  فاز دو، بلوک 6

 • قیچی طلایی

  44697580

  فاز یک، خیابان اصلی

 • سالن زیبایی فرناز

  44630114

  بلوار اصلی، مجتمع آریو

 • سالن زیبایی لیلا

  44656299

  فاز 2، بلوک 13

 • آرایشگاه شادمند

  44634718

  بلوار اصلی، کوچه فیات

 • سالن زیبایی گل گندم

  44665738

  بلوار اصلی، ساختمان تیراژه

 • یاس های وحشی

  44658167

  بیمه چهار، خیابان فیات

 • آرایشگاه باغ الماس

  44663458

  خیابان عظیمی

 • خانه زیبایی

  44663536

  فاز 2، بلوک 7

 • آرایشگاه مهرسان

  44630029

  فاز دو، بلوک 8

 • سالن زیبایی سمیرا

  44693293

  فاز 2، گلها

 • آرایشگاه ماهان

  44651254

  فاز دو، بلوک 13

 • آرایشگاه صدف

  44696519

  بلوار اصلی، کوچه فیات

 • آموزشگاه مراقبت زیبایی درسیما

  44632470

  فاز 2، بلوک 14

 • آرایشگاه زیباگران

  44647499

  فاز دو، بلوک 18

 • آرایشگاه گل آرا

  44669964

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • سالن زیبایی طره

  44669348

  فاز یک، سوپر ۲

 • آرایشگاه مهرگان

  44673246

  بلوار اصلی، کوچه فیات

 • آرایشگاه تیارا

  44692258

  فاز دو، مجتمع پاسارگاد

 • آرایشگاه سرمه

  44693227

  فاز دو، بلوک 19

 • سالن زیبایی فهیمه

  44633121

  بلوار اصلی، ساختمان پویا

 • سالن زیبایی عسل

  44668424

  فاز 3، بلوک D2

 • سالن مژگان حسینی

  44669232

  بلوار اصلی، زوبزوی عموئیان

 • سالن زیبایی روناک

  44651733

  فاز 2، بلوک 8

 • آرایشگاه فروزان

  44655216

  فاز دو، بلوک 10

 • آرایشگاه آدونیس

  44672065

  فاز دو، بلوک 8

 • آرایشگاه کاترین

  44695842

  فاز دو، بلوک 2

 • آرایشگاه سوگند

  44672850

  فاز دو، بلوک پانزده

 • آرایشگاه نیک بانو

  44692614

  فاز دو، بلوک 11