اکباتانِ مَن

باشگاه های ورزشی شهرک اکباتان

 • باشگاه رکورد

  44665618

  فاز یک، بلوک A3

 • باشگاه انرژی بانوان

  44631001

  فاز دو، بلوک 9

 • باشگاه انرژی اقایان

  44694200

  فاز دو، مگامال

 • باشگاه تنیس آریا

  44669224

  انتهای بیمه دوم

 • باشگاه ماکان

  44635114

  فاز یک، بلوک B2

 • باشگاه آرسینه

  44632640

  فاز دو، بلوک 14

 • یوگای سینا

  44630379

  فاز دو، بلوک 18

 • باشگاه راش

  44674985

  فاز دو، بلوک 1

 • باشگاه شادپرور (بانوان)

  44664795

  فاز دو، بلوک 16

 • باشگاه پاس

  44666620

  خیابان ورزش

 • باشگاه نکست NEXT

  44673670

  بیمه سوم، تندیس

 • باشگاه تابان

  44695170

  بلوار اصلی، فیات

 • باشگاه مهان

  44665625

  فاز یک، بلوک B1

 • سالن ورزشی E2

  44671583

  فاز سه، بلوک E2

 • باشگاه افروز

  44664322

  فاز یک، بلوک C2

 • آکادمی یوگا

  44694718

  فاز یک، بلوک A2

 • باشگاه پینگ پنگ

  44697416

  فاز دو، بلوک 13

 • استخر گل نرگس

  44655817

  فاز دو، بلوک 5

 • باشگاه راه آهن

  44663064

  خیابان ورزش

 • باشگاه الماس

  44694006

  فاز یک، بلوک A1

 • خانه تکواندو

  44631334

  فاز دو، بلوک 14

 • اسپرت دوچرخه

  44663495

  فاز دو، گلهای شمالی

 • باشگاه نوید

  44690768

  فاز دو، بلوک 4

 • پارک آبی اکباتان

  44667681

  فاز سه