اکباتانِ مَن

میوه فروشی های شهرک اکباتان

 • میوه اکباتان

  44697789

  فاز سه

 • تندیس

  44630753

  خیابان عظیمی

 • ولیعصر

  44674675

  بلوار اصلی

 • الوان

  44634022

  فاز دو، مجتمع پاسارگاد

 • پدیده اکباتان

  44635645

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • میوه نوبهار

  44659339

  فاز یک، سوپر 4

 • میوه بعثت

  44694877

  فاز یک، مسجد بعثت

 • سپهر

  44631572

  فاز یک، سوپر 9

 • روژین

  44662595

  فاز یک، سوپر 6

 • میوه تک

  44666074

  فاز یک، سوپر 9

 • یاران

  44655564

  بیمه چهارم

 • میوه الماس

  44663673

  فاز دو، بازارچه کوثر