اکباتانِ مَن

قنادی و آجیل فروشی های شهرک اکباتان

 • قنادی درنای کاغذی

  44656737

  بلوار اصلی، کوچه فیات

 • خشکبار دیبا

  44698873

  فاز یک، سوپر 10

 • شیرینی دیلمون

  44673828

  بلوار اصلی

 • قنادی گل گندم

  44664514

  فاز دو، گلهای شمالی

 • آجیل پسته طلایی

  44632002

  بلوار اصلی

 • خشکبار میلاد

  44641697

  فاز یک، سوپر 5

 • خشکبار تبریز

  44663752

  فاز یک، سوپر 9

 • برکه

  44632215

  فاز یک، سوپر 7

 • خشکبار علی سینا

  44667321

  فاز یک، سوپر 4

 • شیرینی آنا

  44664371

  فاز سه

 • شیرینی شاران

  44643832

  فاز یک، سوپر 3

 • نگین

  44653952

  فاز دو، روبروی بلوک5

 • شیرینی ارکیده

  44662635

  فاز سه

 • آجیل پسرخاله

  44662707

  فاز سه

 • شیرینی قزوین

  44671600

  فاز دو، پاسارگاد