اکباتانِ مَن

جگر سرای بهار نارنج

سه راه مخابرات، خ عظیمی، پلاک 17

  • 44661718
  • از 11 تا 23
  • جگر سرای بهار نارنج | اکباتان من
جگر گوساله 4500 تومان
دل 4500 تومان
قلوه 4500 تومان
خووک 5000 تومان
جگر دنبه 6500 تومان
جگر گوسفندی 8000 تومان
چنجه گوساله 45000 تومان
چنجه گوسفندی 50000 تومان
کباب جلالی 50000 تومان
جوجه فیله زعفرانی 15000 تومان
جوجه ران زعفرانی 16000 تومان
جوجه ران فلفلی 18000 تومان
کوهان 20000 تومان
بال زعفرانی 14000 تومان
بال فلفلی 16000 تومان
جوجه سبزیجات 18000 تومان
جوجه کباب ترش 18000 تومان
کباب ترش 45000 تومان
کباب کهره 9000 تومان
قارچ 3500 تومان
گوجه 3000 تومان
پنیر کبابی 8000 تومان
نان 1000 تومان

درباره جگر سرای بهار نارنج

اطلاعات این قسمت تکمیل خواهد شد.