اکباتانِ مَن

خط سیاه (بلک لاین)

فاز دو، بازارچه کوثر

  • 44693800
  • 44693900
  • از 11 صبح تا 11 شب
  • خط سیاه (بلک لاین) | اکباتان من
  • خط سیاه (بلک لاین) | اکباتان من
پیتزا زِست 40000 تومان
پیتزا ژیگو 48000 تومان
پیتزا سیر و استیک 46000 تومان
پیتزا پپرونی 33000 تومان
پیتزا چیکن 32000 تومان
پیتزا مرغ و کاری 22000 تومان
پیتزا اسپشیال 37000 تومان
پیتزا سالامی 42000 تومان
پیتزا اسموکی 35000 تومان
پیتزا سبزیجات 29000 تومان
همبرگر 27000 تومان
جوسی برگر 29000 تومان
جوسی پلاس 33000 تومان
چیلی برگر 30000 تومان
فول برگر 30000 تومان
دبل فول برگر 39000 تومان
پلاس چیلی 29000 تومان
دبل مک 38000 تومان
بلک برگر 27000 تومان
چیکن برگر 25000 تومان
میکس برگر 37000 تومان
کینگ برگر 46000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت 25000 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ 24000 تومان
ساندویچ هات داگ 25000 تومان
ساندویچ رست بیف 37000 تومان
بلک لاین استایل 40000 تومان
سالاد بلک لاین 24000 تومان
سالاد سزار 27000 تومان
سالاد فصل 14000 تومان
سالاد بالزامیک 17000 تومان
سیب زمینی 12000 تومان
سیب زمینی با پنیر 25000 تومان
نان سیر 22000 تومان
سالاد کلم 5000 تومان