اکباتانِ مَن

یوگا و زیبایی دلسا

فاز دو، بلوک ۱۸

  • 09022652292
  • از 10 صبح تا 10 شب با هماهنگی قبلی
  • یوگا و زیبایی دلسا | اکباتان من
  • یوگا و زیبایی دلسا | اکباتان من
  • یوگا و زیبایی دلسا | اکباتان من
  • یوگا و زیبایی دلسا | اکباتان من
  • یوگا و زیبایی دلسا | اکباتان من
  • یوگا و زیبایی دلسا | اکباتان من
خدمات ناخن
خدمات پوست
یوگا
ماساژ
خدمات پوست

درباره یوگا و زیبایی دلسا

دلسا اولین بیوتی کلاب در شهرک اکباتانه که در محیطی گرم و صمیمی خدمات پوست، ناخن، مژه و یوگا و ماساژ ارائه میده.اینجا کلی بهتون خوش می‌گذره!