اکباتانِ مَن

پیتزا هات اکباتان

بلوار اصلی، ساختمان آریو

  • 44656565
  • از 12 ظهر تا 12 شب
  • پیتزا هات اکباتان | اکباتان من
  • پیتزا هات اکباتان | اکباتان من
  • پیتزا هات اکباتان | اکباتان من
  • پیتزا هات اکباتان | اکباتان من
  • پیتزا هات اکباتان | اکباتان من
پیتزا هات 35000 تومان
پیتزا پارامیس 35500 تومان
پیتزا سیسیلی 35500 تومان
پیتزا اسپشیال 48000 تومان
پیتزا مونترال 36000 تومان
پیتزا پپرونی (تند) 34000 تومان
پیتزا هات استافد کراست 36000 تومان
پیتزا سبزیجات 34000 تومان
پیتزا سیر 25000 تومان
پیتزا فونگی 32000 تومان
پیتزا مارگاریتا 33000 تومان
پیتزا چیکن 38000 تومان
پیتزا یونانی 22000 تومان
پیتزا تاکو (تند) 45000 تومان
پیتزا رست بیف 45000 تومان
پیتزا کریپ مکزیکی (تند) 40000 تومان
پیتزا شیکاگو 36000 تومان
پیتزا سوپریم چیکن 40000 تومان
پیتزا سوپریم گوشت 45000 تومان
پیتزا استیک 50000 تومان
کالزونه 49500 تومان
پیتزا تیست آف مکزیکو (تند) 40000 تومان
پیتزا سالامی (تند) 38000 تومان
پیتزا 1 * 4 45000 تومان
پیتزا سوپریم گوشت چیلی (تند) 45000 تومان
پیتزا سوپریم مرغ چیلی (تند) 42000 تومان
پیتزا گردن 60000 تومان
پیتزا زبان 55000 تومان
پیتزا سیر و استیک 48000 تومان
پیتزا تن ماهی 40000 تومان
پیتزا برگر 35000 تومان
سوپر برگر هات 35000 تومان
همبرگر 25000 تومان
چیزبرگر 27000 تومان
چیکن برگر 26000 تومان
ماشروم برگر 26000 تومان
رویال برگر 27000 تومان
میکس برگر 28000 تومان
چیلی برگر (تند) 26000 تومان
پپرونی برگر (تند) 26000 تومان
چیکن برگر چیلی (تند) 25000 تومان
رویال برگر چیلی (تند) 28000 تومان
ساندویچ رست بیف 38000 تومان
ساندویچ فیله مرغ ویژه 24000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری 22000 تومان
ساندویچ هات داگ 22000 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه 24000 تومان
ساندویچ مخصوص سیسیلی 24000 تومان
های ویچ (ساندویچ) 30000 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری 22000 تومان
ساندویچ مخصوص هات 45000 تومان
ساندویچ ژامیون گوشت و مرغ (سرد) 21000 تومان
ساندویچ گردن 40000 تومان
ساندویچ پپرونی 24000 تومان
نان سیر 13000 تومان
قارچ سوخاری 13000 تومان
سیب زمینی 12000 تومان
سیب زمینی با پنیر 16000 تومان
ناچو (چیپس و پنیر) 13000 تومان
بال مرغ تند 14000 تومان
سالاد سزار (بیرون بر) 25000 تومان
سالاد سزار سالنی 32000 تومان
سالاد هات 15000 تومان
سالاد کلم 13000 تومان
سالاد فصل 13000 تومان
سالاد سبز 34500 تومان
سالاد اسپنیش 34500 تومان
سیب زمینی با سس و قارچ 16000 تومان