اکباتانِ مَن

خدمات سیار مارک پلات

اکباتان، بیمه، آپادانا

  • 09127094370
  • از 9 صبح تا 10 شب
  • خدمات سیار مارک پلات | اکباتان من
  • خدمات سیار مارک پلات | اکباتان من
  • خدمات سیار مارک پلات | اکباتان من
  • خدمات سیار مارک پلات | اکباتان من
انجام تمام خدمات در پارکینگ منزل شما
پولیش و بازسازی رنگ خودرو
پولیشهای Sonax، Mothers، Turtle
صفرشویی و بازسازی داخل خودرو با تنها دستگاه تخصصی VAX انگلستان و محلول Nano Vax
بازسازی قطعات مات شده خودرو
رفع مات شدگی چراغ خودرو با Turtle Repair