اکباتانِ مَن

تاکسی سرویس های شهرک اکباتان

 • تاکسی شهرک

  44659871

  فاز یک، بلوار اصلی

 • آسمان

  44632525

  بیمه دوم

 • تاکسی دو قلوها

  44633003

  فاز دو، گلهای شمالی

 • پارس

  44636263

  فاز دو، بازارچه کوثر

 • همسفر

  44643939

  فاز یک، سوپر 7

 • تاکسی کسری

  44667555

  فاز دو، گلهای شمالی

 • میلاد

  44668283

  بیمه چهارم