اکباتانِ مَن

الکتریکی های شهرک اکباتان

 • الکتریکی شبستری

  44647376

  فاز یک، سوپر 6

 • زیمنس

  44666794

  فاز یک، سوپر 3

 • الکترو تلفن سعید

  44635615

  فاز سه

 • الکترو نور

  44655876

  بیمه چهارم

 • الکتریکی نور افشان

  44640674

  فاز دو، گلهای شمالی

 • الکتروپاک

  44659527

  فاز یک، سوپر 9

 • الکترو اکباتان

  44649343

  فاز یک، سوپر 2

 • الکترو تلفن اکباتان

  44661110

  فاز یک، سوپر 9

 • قوس الکتریک

  44655131

  فاز یک، سوپر 7

 • کالای برق اکباتان

  44670162

  فاز دو، گلهای شمالی