اکباتانِ مَن

کافی نت ها، گیم نت ها و کامپیوتری های شهرک اکباتان

 • گیم نت آریا

  44630353

  فاز یک، سوپر 8

 • جاوا سیستم

  44667914

  فاز سه

 • کامپیوتری پایتخت

  44669655

  فاز دو، بلوک 14

 • کامپیوتری باتیس

  44635807

  فاز یک، بلوک B1

 • کافی نت شادی

  44663097

  فاز دو، گلهای شمالی

 • پردا سیستم

  44632664

  فاز دو، گلهای شمالی

 • اکباتان آنلاین

  44635533

  فاز یک، سوپر 6

 • کامپیوتری اکباتانا

  44695405

  فاز یک، سوپر 6

 • مارس کامپیوتر

  44692804

  فاز یک، سوپر 6

 • گیم نت رابونا

  44630714

  فاز یک، سوپر 7

 • بانو سیستم

  44669334

  فاز دو، گلها

 • پرتو سیستم

  44636037

  فاز یک، سوپر 10

 • کامپیوتر شهاب

  44663372

  فاز دو، گلهای شمالی

 • کنسول بازی ایران‌زمین

  44662647

  فاز یک، سوپر ۹

 • کامپیوتر مهیار

  44662672

  فاز یک، سوپر 8

 • کامپیوتر جامع

  44656589

  فاز دو، بلوک 13

 • کافی نت اکباتان

  44657051

  فاز یک، سوپر 8

 • پرشین سیستم

  44640532

  فاز یک، سوپر 7

 • پردا سیستم

  44671891

  فاز سه

 • پدیدار رایانه

  44630556

  فاز دو، پاسارگاد