اکباتانِ مَن

درمانگاه و آزمایشگاه های شهرک اکباتان

 • درمانگاه هگمتانه

  44652590

  فاز یک، سوپر 7

 • بیمارستان صارم

  44670888

  فاز سه

 • مجتمع پزشکی رازی

  44691401

  فاز دو، بلوک 12

 • درمانگاه شاهین

  44672500

  بیمه دوم

 • درمانگاه شهید غفاری

  44667559

  فاز دو، گلهای جنوبی