اکباتانِ مَن

پزشکان متخصص داخلی شهرک اکباتان

 • دکتر دریغ گفتار

  44653655

  بلوار اصلی، ساختمان نگین

 • دکتر مطهری

  44657030

  بلوار اصلی، ساختمان تیراژه

 • دکتر عطایی پور

  44664836

  خیابان عظیمی