اکباتانِ مَن

متخصصین پوست و مو و زیبایی شهرک اکباتان

 • دکتر محیط

  44691401

  فاز دو، بلوک 12

 • دکتر حدادیان

  44662939

  بلوار اصلی، برج سبز

 • دکتر المیرا نیک خلق

  44666221

  بلوار اصلی، برج آبی

 • دکتر بخشی زاده

  44630914

  بلوار اصلی، برج آبی