اکباتانِ مَن

چشم پزشکان شهرک اکباتان

 • دکتر کریمی مجد

  44659183

  بلوار اصلی، برج سبز

 • دکتر الیاسی

  44666609

  بلوار اصلی، کوچه طوس

 • دکتر معصومیان

  44631527

  بلوار اصلی، ساختمان نگین