اکباتانِ مَن

مدارس شهرک اکباتان

 • دبستان دخترانه هما

  44643231

  بیمه چهارم

 • دبیرستان دخترانه ایرج رستمی

  44655146

  بیمه سوم

 • دبستان پسرانه صادقین

  44658823

  فاز دو

 • دبیرستان پسرانه عموئیان

  44642579

  بلوار اصلی

 • راهنمایی پسرانه هما

  44643236

  خیابان ریاحی

 • دبیرستان دخترانه آیین تربیت

  44643154

  بلوار اصلی

 • دبیرستان دخترانه معصومین

  44654242

  کوی بیمه

 • دبستان پسرانه معلم شهید

  44653000

  بلوار اصلی

 • راهنمایی پسرانه جابربن حیان

  44641920

  فاز دو

 • هنرستان دخترانه اکباتان

  44630405

  فاز دو

 • دبستان پسرانه هما

  44643116

  خیابان ریاحی

 • دبیرستان پسرانه هما

  44669225

  خیابان ریاحی

 • دبیرستان دخترانه نور فرشتگان

  44660464

  بلوار اصلی

 • دبستان دخترانه سیدالشهدا

  44640385

  بلوار اصلی

 • راهنمایی دخترانه حضرت فاطمه (س)

  44654714

  بلوار اصلی

 • دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س)

  44664529

  فاز دو

 • راهنمایی دخترانه حضرت معصومه (س)

  44644000

  فاز سه

 • دبستان دخترانه شهید ناظم

  44640388

  فاز دو