اکباتانِ مَن

خدمات نظافتی و قالیشویی های شهرک اکباتان

 • نظافتی نگین

  44664426

  فاز دو، گلها

 • قالیشویی صمیم

  44630506

  سراسر تهران

 • نظافتی موژان گستر

  44665748

  فاز دو، بلوک 7

 • قالیشویی چله ابریشم

  44694901

  فاز دو، بلوک 7

 • نظافتی پیشرو قدرت

  44674914

  فاز یک، سوپر 3

 • قالیشویی ندای اکباتان

  44643508

  فاز دو

 • قالیشویی سودا

  44693043

  شهرک آپادانا