اکباتانِ مَن

پزشکان متخصص اعصاب شهرک اکباتان

 • دکتر بنارکی

  44695340

  بلوار اصلی، برج سبز

 • دکتر ممتازی

  44697669

  بلوار اصلی، ساختمان تیراژه

 • دکتر صدیقی

  44650155

  بلوار اصلی، برج سبز