اکباتانِ مَن

پزشکان متخصص زنان در شهرک اکباتان

 • دکتر دادخواه

  44651513

  فاز دو، گلهای جنوبی

 • دکتر آقایی

  44669958

  خیابان عظیمی

 • دکتر کرمانی

  44668445

  بلوار اصلی، برج آبی

 • دکتر کریمی

  44660549

  بلوار اصلی، برج سبز

 • دکتر الهی

  44656892

  بلوار اصلی، ساختمان آرین