اکباتانِ مَن

پزشکان ارتوپد شهرک اکباتان

 • دکتر حبیب ثمین

  44658867

  خیابان عظیمی

 • دکتر صادقی اصفهانی

  44691806

  خیابان عظیمی

 • دکتر نصرتیان

  44691401

  فاز دو، درمانگاه رازی

 • دکتر نوبهاری

  44666609

  بلوار اصلی، کوچه طوس