اکباتانِ مَن

پزشکان متخصص غدد در شهرک اکباتان

  • دکتر رزم آور

    44657030

    بلوار اصلی، ساختمان تیراژه

  • دکتر اردشیری

    44657666

    بلوار اصلی، برج سایه